DOSM Library

PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI BULANAN 2021= MONTHLY EXTERNAL TRADE STATISTICS 2021

PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI BULANAN 2021= MONTHLY EXTERNAL TRADE STATISTICS 2021 - Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2020 - xvii, 73 pages; color, illustrations; 29 cm - monthly
External Trade--Statistics--Malaysia

382.095950212 PER