DOSM Library

Kajian Mengenai Subjek Demografi dan Penduduk - No.1 : Anggaran Demografi bagi Sabah dan Sarawak 1970-80 = Studies on Demographic and Population Subjects - No. 1 : Demographic Estimates for Sabah and Sarawak 1970-80 /

Kajian Mengenai Subjek Demografi dan Penduduk - No.1 : Anggaran Demografi bagi Sabah dan Sarawak 1970-80 = Studies on Demographic and Population Subjects - No. 1 : Demographic Estimates for Sabah and Sarawak 1970-80 / JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA - i, 95pages: illustrations, 29cm.

967-99995-0-5


Demographic surveys --Peninsular Malaysia
Population research--Peninsular Malaysia

312.09595 KAJ