DOSM Library

Statistik Ekonomi Tahunan 2018= Annual Economic Statistics 2018 : Perkhidmatan Kesenian, Hiburan dan Rekreasi = Arts, Entertainment and Recreation Services /

Statistik Ekonomi Tahunan 2018= Annual Economic Statistics 2018 : Perkhidmatan Kesenian, Hiburan dan Rekreasi = Arts, Entertainment and Recreation Services / Jabatan Perangkaan Malaysia - Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2019 - iii; 46 pages; illustrations, 29 cm


Art--Malaysia--Statistics
Art and recreation --Malaysia--Statistics
Performing arts--Malaysia--Statistics

338.4379009595021 SET