DOSM Library

Statistik Ekonomi Tahunan 2018 = Annual Economic Statistics 2018 : Perkhidmatan Persendirian dan Lain-Lain Aktiviti = Personal Services and Other Activities /

Statistik Ekonomi Tahunan 2018 = Annual Economic Statistics 2018 : Perkhidmatan Persendirian dan Lain-Lain Aktiviti = Personal Services and Other Activities / Jabatan Perangkaan Malaysia - Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2019 - iv; 47 pages; illustrations, 29 cm

00020675


Economic Conditions--Statistics--Malaysia--Periodicals

338.473809595021 SET