DOSM Library

Improving demographic statistics in Sabah and Sarawak : demographic test surveys 1995/96 and 1997 /

Improving demographic statistics in Sabah and Sarawak : demographic test surveys 1995/96 and 1997 / Jabatan Perangkaan Malaysia - Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia , 1999 - 112 pages: illustrations, 29 cm


Demography --Malaysia


Malaysia--Populations

304.609595 IMP