DOSM Library

BULETIN PERANGKAAN SOSIAL MALAYSIA 2001 = SOCIAL STATISTICS BULLETIN MALAYSIA 2001 /

BULETIN PERANGKAAN SOSIAL MALAYSIA 2001 = SOCIAL STATISTICS BULLETIN MALAYSIA 2001 / JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA - Putrajaya : Jabatan Perangkaan Malaysia, 2002 - 265 pages; 29 cm

0127-4686


Social conditions --Malaysia--Statistics

312.095951 BPS