DOSM Library

Laporan penyiasatan migrasi Malaysia 1999 = migration survey report Malaysia 1999 /

Laporan penyiasatan migrasi Malaysia 1999 = migration survey report Malaysia 1999 / Jabatan Perangkaan Malaysia - Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2000 - 45 pages; 29 cm.

01278924

304.809595 LPM