DOSM Library

Laporan penyiasatan migrasi Malaysia 1992/1993 = migration survey report Malaysia 1992/1993 /

Laporan penyiasatan migrasi Malaysia 1992/1993 = migration survey report Malaysia 1992/1993 / Jabatan Perangkaan Malaysia - Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia , 1995 - 52 pages: illustrations, 29 cm.

01278924

304.809595 LPM