DOSM Library

Buku tahunan perangkaan Malaysia 1998 = yearbook of statistics Malaysia 1998

Buku tahunan perangkaan Malaysia 1998 = yearbook of statistics Malaysia 1998 - Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia, 1998 - 350 pages; maps. 29 cm

01272624

315.95 BTP