DOSM Library

Buku tahunan perangkaan Malaysia 2000 = yearbook of statistics Malaysia 2000

Buku tahunan perangkaan Malaysia 2000 = yearbook of statistics Malaysia 2000 - Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2000 - 354 pages; maps. 29 cm

01272624

315.95 BTP