DOSM Library

Buku tahunan perangkaan Malaysia 1999 = yearbook of statistics Malaysia 1999

Buku tahunan perangkaan Malaysia 1999 = yearbook of statistics Malaysia 1999 - Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia, 1999 - 352 pages; maps. 29 cm

01272624

315.95 BTP