DOSM Library

Buku tahunan perangkaan Malaysia 2003 = yearbook of statistics Malaysia 2003

Buku tahunan perangkaan Malaysia 2003 = yearbook of statistics Malaysia 2003 - Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2003 - 387 pages; maps. 29 cm

01272624

315.95 BTP