DOSM Library

Buku tahunan perangkaan Malaysia 2001 = yearbook of statistics Malaysia 2001 /

Buku tahunan perangkaan Malaysia 2001 = yearbook of statistics Malaysia 2001 / Jabatan Perangkaan Malaysia - Putrajaya : Jabatan Perangkaan Malaysia, 2001 - 355 pages; maps, 29 cm

01272624


Statistics--Malaysia--Periodicals
Government publications--Malaysia--Periodicals


Malaysia--Economic conditions--Statistics

315.95 BTP