DOSM Library

Perangkaan penting Semenanjung Malaysia 1980 (keluaran permulaan) = vital statistics Peninsular Malaysia 1980 (permilinary release) /

Perangkaan penting Semenanjung Malaysia 1980 (keluaran permulaan) = vital statistics Peninsular Malaysia 1980 (permilinary release) / Jabatan Perangkaan Malaysia - Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia , 1982 - 60 pages; 31 cm


Vital statistics--Malaysia

312.09595 PPM