DOSM Library

Banci penduduk dan perumahan Malaysia 1991 : laporan penduduk Negeri Sabah = population and housing census of Malaysia 1991 : state population report Sabah /

Banci penduduk dan perumahan Malaysia 1991 : laporan penduduk Negeri Sabah = population and housing census of Malaysia 1991 : state population report Sabah / Jabatan Perangkaan Malaysia - Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia , 1995 - 967 pages; 29 cm

13942832


Population--Malaysia--Statistics

312.0959521 BAN