DOSM Library

Dokumen-dokumen banci penduduk dan perumahan Malaysia 2000, jilid II /

Dokumen-dokumen banci penduduk dan perumahan Malaysia 2000, jilid II / Jabatan Perangkaan Malaysia - Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia , 2000 - Various pages ; 29 cm


Population--Malaysia--Statistics

312.09595 DOK