DOSM Library

LAPORAN PENYIASATAN TENAGA BURUH 1998 = LABOUR FORCE SURVEY REPORT MALAYSIA 1998 /

LAPORAN PENYIASATAN TENAGA BURUH 1998 = LABOUR FORCE SURVEY REPORT MALAYSIA 1998 / Jabatan Perangkaan Malaysia - Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia, 1999 - 155 pages; 29 cm

01280503


Labour supply--Malaysia--Research

331.110212 LPT