DOSM Library

Laporan penyiasatan tenaga buruh Malaysia 1985-1986 = the labour force survey report Malaysia 1985-1986 /

Laporan penyiasatan tenaga buruh Malaysia 1985-1986 = the labour force survey report Malaysia 1985-1986 / Jabatan Perangkaan Malaysia - Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia , 1988 - 234 pages; 29 cm

01280503


Labour Force--Statistics--Malaysia

331.11021 LPT