DOSM Library

Banci penduduk dan perumahan Malaysia 1980 laporan penduduk Negeri Selangor = population and housing census of Malaysia 1980 states population report Selangor

Banci penduduk dan perumahan Malaysia 1980 laporan penduduk Negeri Selangor = population and housing census of Malaysia 1980 states population report Selangor - Kuala Lumpur Jabatan Perangkaan Malaysia 1983 - 599 pages; maps; 29 cm

312.09595115 BAN