DOSM Library

LAPORAN SOSIOEKONOMI NEGERI TERENGGANU 2017 /

LAPORAN SOSIOEKONOMI NEGERI TERENGGANU 2017 / JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA - Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2018 - ix, 178 pages; Color, illustrations; 30 cm

2600-9951


Economic development--Terengganu--Malaysia--Statistics
Government publications--Malaysia--Periodicals


Terengganu (Malaysia)--Social conditions--Statistics
Terengganu (Malaysia)--Economic conditions--Statistics

330.9595122021 LSN